Tillbaka

LoFast tjänster

Uppdragsgivare

Lofast erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag mm (uppdragsgivare) att marknadsföra sina lediga lokaler genom Lofast och på Lofast hemsida oavsett var lokalerna är belägna i Sverige. Uppdragsgivarna har inga initiala kostnader, inga begränsningar på antal lokaler och ingen bindningstid! När Lofast förmedlat ett företag som tecknar avtal med en uppdragsgivare utgår en provision till Lofast.

Flyttprocessen

Lofast analyserar lokalmarknaden genom ständiga kontakter med sina uppdragsgivare i Sverige och dess lediga lokaler. Det innebär att företag snabbt kan informera sig om vilka lokaler som finns lediga i områden dit företagen vill flytta, genom att besöka lofast.se. Lokalsökande företag väljer ut ett antal lokaler som de anser passa och skickar en intresseanmälan till Lofast. Lofast kontaktar det lokalsökande företaget och analyserar företagets behov mer i detalj. Har företag som söker lokaler svårt att identifiera sina lokalbehov kan Lofast även här bistå med rådgivning. I Göteborg med omnejd visar Lofast de utvalda lokalerna med det lokalsökande företagen och i övriga Sverige bokar Lofast visningar för företagen direkt med Lofast uppdragsgivare. Lofast bistår både lokalsökande företaget och Lofast uppdragsgivare genom hela uthyrningsprocessen fram till och med kontraktskrivning.

Lofast kunskap och erfaranhet besparar lokalsökande företag både tid och resurser. Vid behov hjälper Lofast även till att hyra ut företags befintliga lokaler om de önskar flytta innan hyreskontraktet löper ut.

Marknadsföring

Lofast kommer aktivt marknadsföras i olika typer av dagspress, fackpress samt mailutskick till specifika målgrupper av företag samt uppdragsgivare. Genom detta sprider Lofast kännedom och kunskap om Lofast och Lofast tjänster. Lofast mål är, när företag söker en lokal skall lofast.se bli det givna valet att söka lokal på!

Analys av Marknadshyror

För både uppdragsgivare och hyresgäster hjälper Lofast till att bedöma skäliga marknadshyror. Hänsyn tas då till område, typ av fastighet och dess standard, lokalernas beskaffenhet och planering, teknisk utrustning och framtidsmöjligheter m.m.

Köp och försäljning av fastigheter

Genom Lofasts goda relationer och stora kunskaper inom fastighetsmarknaden genomför Lofast även fastighetstransaktioner för er som önskar köpa eller sälja fastigheter. 
 
Kontakta oss idag !
031 - 10 19 50