Tillbaka

Om LoFast

Lofast startade sin verksamhet 1992 i Göteborg. På grund av dåvarande konjukturläge med ett överbud av fastigheter och lokaler arbetade fastighetsbranschen med nya förutsättningar. Från nästan inga vakanser av lokaler till överbud gällde det att selektivt och strukturerat söka sina hyresgäster. Lofast erbjöd då fastighetsägare ett arbetssätt som genom en effektiv sökprocess hjälpte fastighetsägarna hitta rätt på en konkurrensutsatt marknad. Lofast metod bestod och består även idag av fyra delar, förstudie, marknadskommunikation, marknadsföring/uthyrning samt eftermarknad.

20 års erfarenhet i branschen

Lofast med sina 20 års erfarenhet i branschen har idag en mycket god kunskap och inblick om alla frågor gällande fastigheter och lokaler. Lofast har med sin beprövade metod hjälpt hundratals företag med deras lokalflytt. Lofast arbetar med nästan alla fastighetsägare i Göteborg stora som små. Bostadrättsföreningar, företag som vill flytta innan hyreskontraktet gått ut, är idag också en viktig målgrupp för Lofast. 

Lofast breddar sin verksamhet

Lofast breddar nu sitt marknadsområde till hela Sverige. Oavsett var våra  fastighetsägare, brf:er mm, har sina lediga lokaler erbjuder Lofast att de skall finnas med på lofast.se. Genom detta kan vi erbjuda ännu bredare bestånd av lediga lokaler till lokalsökande företag. Detta innebär även en ökad servicegrad gentemot våra uppdragsgivare.  

Lofast affärsidé

"Förränta våra uppdragsgivares investerade kapital på ett nöjsamt sätt genom att hyra ut deras lediga lokaler samt hålla den höga servicegrad som marknaden idag efterfrågar, detta genom att ha en hög marknadsföringskompetens, marknadskännedom och ett stort kontaktnät."